Visie

titelafbeelding.homeAls ondernemer moet je regelmatig keuzes maken, die vaak direct binnen een onderneming voelbaar zijn. Een ondernemer laat zich informeren om uiteindelijk zelf besluiten te nemen.

Een goed advies is dan ook essentieel en kan niet breed genoeg zijn. Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest in de bancaire zakelijke dienstverlening en ervaren hoe verschillend ondernemers omgaan met het opstellen van o.a. ondernemers, financierings- en investeringsplannen.

Als medewerker van een bank voelde ik me een partner in business, terwijl voor de ondernemer dat niet altijd zo ervaren werd. Om met een financiële dienstverlener in gesprek te kunnen gaan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Alleen een cijfermatige onderbouwing, voor bijvoorbeeld een financiering, is niet voldoende. Niet voor de bank, maar zeker niet voor de ondernemer. Veel ondernemers, met name in de kleinzakelijke markt, hebben onvoldoende inzicht in de financiële gegevens van een onderneming. Voor een ondernemer is, naast een goed rendement van zijn onderneming, ook van belang te weten hoe hij dat behaald heeft en wat de cijfers betekenen voor de continuïteit . Voor deze doelgroep organiseer ik workshops.

Mijn bancaire achtergrond is mijn toegevoegde waarde. Ik ben de spil tussen de onderneming, de accountant en de bank. Tevens ben ik een klankbord voor de ondernemer. Samen met specialisten uit mijn netwerk stel ik de ondernemer in staat zich breed te informeren om uiteindelijk voor zijn onderneming de juiste besluiten te nemen.

Uw bedrijf mijn zorg.