Aanpak

titelafbeelding.aanpakSpecialisme

 • Ondernemers-, investerings- en financieringsplannen
 • Nationaal en internationaal betalingsverkeer
 • Coaching/begeleiding
 • Dagvoorzitter
 • Procesbegeleider

Aanpak

 • Om een beeld te krijgen in hoeverre mijn expertise past binnen de vraagstelling van de ondernemer zal eerst een informatief gesprek plaatsvinden.
 • In een opdrachtbevestiging wordt vermeld welke werkzaamheden ik zal uitvoeren.
 • Afhankelijk van het verloop van de opdracht kan vanuit mijn netwerk een derde partij worden ingeschakeld.
 • Er worden workshops georganiseerd om, met name, ondernemers in de kleinzakelijke markt een beter inzicht te geven in de financiële gegevens van een onderneming.

Doelstellingen

 • Optimale ondersteuning voor de ondernemer om het juiste besluit te nemen.
 • Realisatie van uiteindelijke rendementsverbetering van de onderneming.
 • Verbetering inzicht in financiële gegevens.

Dagvoorzitter

Het leiden van vergaderingen en bijeenkomsten. Mijn kwaliteit is het binden van mensen. Zakelijk met een beetje humor. Door alert te zijn op non-verbale communicatie tijdens de bijeenkomst, kan ik de zaal lezen en direct reageren. Dit bevordert de betrokkenheid van de deelnemers en de kwaliteit van de bijeenkomst.

Procesbegeleider

Het opzetten van bedrijfsprocessen zodat de kwaliteit en efficiency van een onderneming toeneemt. Mijn visie is processen in te richten naar de bedrijfsvisie, met gebruik van de kwaliteit van het personeel binnen de door regelgeving gewenste normen.

Workshops

Basiskennis financiële cijfers. 
 Hier wordt op een eenvoudige wijze de noodzakelijke kennis bijgebracht van de balans en resultatenrekening. 
 De workshops worden gehouden in de maanden februari, mei, september en november.
 Aanmelden via “contact”. U ontvangt dan de data en de locatie van de workshop.
Workshops worden gegeven bij voldoende deelname.

Gastheerschap

Een klant moet zich welkom voelen, zodra u deze ontvangt. De eerste indruk is bepalend voor de 
 beeldvorming van de klant. De workshop “Gastheerschap” wordt aangepast op de aard en omvang van de betreffende onderneming en is de bekende “spiegel” voor de ondernemer en zijn personeel. 
 Informatie over deze workshop via “contact”